Kultura, sport, cestovní ruch

  • Zajištění a financování kulturních a sportovních akcí
  • Provoz kulturních a sportovních zařízení
  • Způsoby a financování propagace města
  • Podpora cestovního ruchu