Web na radnici

Výsledky výzkumu* ukázaly, že "internetové stránky veřejných institucí navštěvuje opakovaně více než polovina internetové populace. Nejčastěji lidé mající přístup k internetu zavítali na www stránky obecních a městských úřadů."

Diskutujme o jejich obsahu, organizačním a technickém zajištění tvorby a aktuálnosti, standardech a legislativě.

*Výzkum Informační potřeby občanů ve vztahu k veřejné správě realizovaný agenturou STEM/MARK.